fbpx
Delingsbilde for link

Forskning på salt og biler

Bilen saltes
Salt på bil

Vinteren 2017-2018

Gjennom hele sist vinter og vår utførte vi tester av saltinnholdet på bilene i Bergen. Det er spennende å få resultatene. Testene er utført fra tilfeldige skrapeprøver på vilkårlige biler ukentlig. Vi er godt igang med tester for denne vinteren også. Slutten av 2017 viser variasjoner på over 300% fra bil til bil, målt på samme dag. Resten av denne vinteren kommer vi til å prøve å finne ut hva disse variasjonene skyldes. I forhold til fjordårets målinger kan det se ut til at saltinnholdet bygger seg opp  gjennom vinteren. Tidlig i sesongen er det mindre salt som har festet seg en lenger ut på vinteren.
I starten av 2018 er det mer salt på bilene en det var tidlig i vinter. Følg oss på Facebook for oppdateringer.

Vinteren 2016-2017

Målingene viser saltinnhold på opptil 4,2 % i sand og skitt under bilene. Gjennomsnittet ligger på i underkant av 2 %.
Om vi tenker på sjøvann, så har den et innhold av salt på ca. 3,5 %. Det er skremmende at bilene får så mye salt på understellet i løpet av vinteren. Det ble også fortatt målinger i Juli måned for å avdekke om saltet hadde blitt naturlig vasket bort. Her fant vi ingen store innhold av salt så langt ut på sommeren. Vi fortsetter å teste denne vinteren også. Nå blir prøvene utvidet til å omfatte hele landet. Vi vet ikke om variasjonene er store, selv om vi misstenker det.

Laboratoriet tester saltprøver
Saltprøver

Når bilen er Tectyl behandlet  kommer ikke saltet til metallet og kan ikke gjøre skade. Det er selvfølgelig en forutsetning at bilen vaskes helt ren med varmt vann, for å fjerne alt av sand og salt under bilen først. I tillegg må bilen tørkes skikkelig. Derfor tar en ekte Tectyl behandling tid. Vi er stolt av håndverket vårt.

Ta gjerne kontakt med oss for priser på ekte Tectyl.