fbpx

Salt på veiene i Bergensregionen

Salt er salt, tenker vi ofte, men er det virkelig sånn? Er veisaltet i Oslo det samme som brukers i Bergen, Alver eller på Sotra?

Salting av veier

Misforståelse

Jeg må tilstå at frem til i dag trodde jeg at det var samme blanding av salter i veisalt over hele landet. For å få mer kjøtt på beina måtte jeg lese meg opp, og finne kunnskap om tema veisalting.
Hvem er da bedre enn leverandøren av salt til de store byene i Norge, nemlig Bergensfirmaet; G. C. Rieber Salt AS.

Etter å ha lest rapport fra Svein Erik Engebretsen fra 2004 om Magnesiumklorids positive egenskaper i forhold til blant annet korrosjon, ble jeg først positivt overrasket.
Det skulle viser seg at gleden ikke skulle vare så lenge. Kai Rune Lysbakken i Trafikksikkerhet-, miljø- og teknologiavdelingen i Vegdirektorat uttalte i 2016 til Teknisk ukeblad:
“Først og fremst er natriumklorid både billig og effektivt. Det er ikke noen tvil og at natriumklorid ved normale temperaturer er like effektivt som andre salter, det kombinert med prisen gjør at natriumklorid fort blir førstevalget, sier han.
En annen årsak er mulige utfordringer knyttet til bruken av magnesiumklorid. Blant annet økt fare for korrosjon på kjøretøy.”

Salt på veiene i Bergensregionen

Salt i Bergen, Oslo og Trondheim.

Videre ga telefonsamtale med Markedssjef Kim Aslaker hos G. C Rieber AS, svar på det meste om salt. (Noen bare lever og ånder for faget sitt).

I Oslo og Trondheim brukes i hovedsak Magnesiumklorid på alle veiene. Dette brukes også i tunneler på Vestlandet, men på resterende veinett brukes Natriumklorid.  Dette er bare nesten sant, for det er et lite innhold av Magnesiumklorid i blandingen også hos oss. 0,3% + noen små andeler sulfater.

Fordeler og ulemper

Fordelen med Magnesiumklorid er at den tåler lavere temperaturer (-15 grader) og fester seg bedre til veibanen enn Natriumklorid. Den binder i tillegg bedre opp støv, noe som er en stor fordel i tunneler. Den har egenskaper som gjør at den kan trekke ut fukt fra luften og binde dette sammen med støv på bakken.

Største fordel med Natriumklorid er altså prisen. Siden temperaturen hos oss sjelden er under -7 grader, er dette en heller liten utfordring normalt sett. Magnesiumklorid sin styrke er at den binder opp støv og henger bedre fast. Derfor vil forbruket kanskje reduseres noe. Men det kan tenkes at den biter seg bedre fast i bilene også.

Til og med en så liten andel som 0,3% Magnesiumklorid er nok til å få løsningen til å henge bedre fast. Det er opp til hvert enkelt fylke å velge hvilken blanding av salt de ønsker å benytte.

Salt i mat

Til og med Bergen har hatt egen saltproduksjon. I følge Wikipedia var mulighetene for import av salt under Napoleonskrigen en stor utfordring på begynnelsen av 1800-tallet. Den gangen ble salt utvunnet ved å tørke sjøvann. Dette var en tidkrevende prosess, men en nødvendighet for å kunne konservere fisk. Det spekulerer også i om salt ble brukt som konserveringsmiddel helt tilbake i vikingtiden.